Waarom We Kmno4 Gebruiken In Titratie?

waarom we kmno4 gebruiken in titratie? – evenzo met corrosieve basistitraties, kan een redox-titratie (bovendien een titratie van oxidatie-decrease) precies de centralisatie van een obscure analyt bepalen door het te schatten tegen een genormaliseerde titrant.

Een typisch model is de redox -titratie van een genormaliseerde opstelling van kaliumpermanganaat (kmno4) tegen een analyt die een obscure groepering van ijzer (ii) deeltjes (fe2+) bevat.

De redelijke reactie in zure opstelling is volgens het volgende:. [latex] mno_4^-(aq)+5fe^{2+} (aq)+8h^+(aq) \ rightarrow 5fe^{3+} (aq)+mn^{2+} (aq)+4h_2o ( l) [/latex].

Voor deze situatie is het gebruik van kmno4 als titrant vooral nuttig, in het licht van het feit dat het net als een eigen marker kan gaan; dit komt door de manier waarop de kmno4 -opstelling paars oogverblindend is, terwijl de fe2+ -regeling saai is.

Het is volgens deze lijnen denkbaar om te zien wanneer de titratie op het eindpunt is aangekomen, op grond van het feit dat de opstelling marginaal paars zal blijven van de niet -gereageerde kmno4.

Een genormaliseerde 4 m -opstelling van kmno4 wordt getitreerd tegen een 100 ml -test van een obscure analyt die fe2+bevat.

Een understudy stuurt de redox -titratie en arriveert op het eindpunt na het toevoegen van 25 ml van de titrant. Wat is de groepering van de analyt?.

We weten uit onze behoorlijke staat over dat permanganaat en ijzer reageren in een mol van 1: 5 mol. We kunnen vervolgens de bijbehorende berekening afspelen:.

Leave a Comment

Your email address will not be published.