Voor Welke Reactie Is 6Co2 6H2O C6H12O6 6O2 De Juiste Vergelijking?

voor welke reactie is 6co2 6h2o c6h12o6 6o2 de juiste vergelijking? – de middelenconditie voor fotosynthese is 6co2+6h2ou2192c6h12o6+6o2. 6co2+6h2ou2192c6h12o6+6o2. in planten gebeurt het verloop van fotosynthese in het mesofyl van de bladeren, in de chloroplasten.

Chloroplasten bevatten cirkelvormige structuren die thylakoïden worden genoemd, die het kleurchlorofyl bevatten.

Wat voor soort reactie is c6h12o6 6o2 6co2 6h2o? c6h12o6 + 6o2 u2192 6co2 + 6h2o + energy we slaan deze energie op als atp.

Thermodynamica laat ons weten dat deze reactie exotherme is, dus intensiteit zou moeten worden geleverd.

Toch laat energie ons weten dat de reactie suiker op zuurstof is). 6co2 + 6h2o + lichte energie >>> c6h12o6 + 6o2 het resultaat van fotosynthese is de suikerglucose en zuurstof die in het klimaat wordt geleverd.

Alle suikerglucose wordt geleverd in de specifieke fotosynthetische cellen van planten en een paar verschillende levensvormen.

Welk Type Reactie Is 6Co2 6H2O C6H12O6 6O2?

De chemische vergelijking voor fotosynthese is 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. In planten vindt het fotosynthese proces plaats in het mesofyl van de bladeren, in de chloroplasten. Chloroplasten bevatten schijfvormige structuren die thylakoïden worden genoemd, die het pigmentchlorofyl bevatten.

Wat Is C6H12O6 6O2 → 6Co2 6H2O Energie?

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O. Levert 2755 kJ/mol glucose op. Het omgekeerde van deze reactie – kammen van koolstofdioxide en water om suiker te maken – staat bekend als fotosynthese. Fotosynthese is het proces dat verantwoordelijk is voor het opslaan van alle energie die we extraheren uit fossiele brandstoffen, gewassen en al ons voedsel.

Welke Van De Volgende Is De Evenwichtige Chemische Vergelijking Voor Fotosynthese A 6H2O 6Co2 → 6O2 C6H12O6?

De gebalanceerde vergelijking voor fotosynthese is: 6CO2 + 6H2O + zonlichtergie = C6H12O6 + 6O2 fotosynthese kan worden weergegeven met behulp van een chemische vergelijking: kooldioxide + water + lichte energie geeft een koolhydraat + zuurstof.

Wat Voor Soort Chemische Reactie Is Fotosynthese?

Fotosynthese vereist energie om de chemische reactie te stimuleren. Fotosynthese is een endotherme reactie. Dit betekent dat het niet kan gebeuren zonder energie (van de zon). Het vereiste licht wordt geabsorbeerd door een groen pigment genaamd chlorofyl in de bladeren.

Wat Zijn De Reactanten Van 6Co2 6H2O → C6H12O6 6O2?

De reactanten zijn water- en kooldi -oxide en het product zijn glucose en zuurstof.

Welke Metabole Reactie Is Co2 H2O C6H12O6 O2?

Koolstofdioxide + waterglucose (suiker) + zuurstof CO2 + H2O C6H12O6 + 6O2 Cellulaire ademhaling of aerobe ademhaling is een reeks chemische reacties die beginnen met de reactanten van suiker in aanwezigheid van zuurstof om koolstofdioxide en water als afvalproducten te produceren.

Welk Type Chemische Reactie Is C6H12O6 6O2 → 6Co2 6H2O?

De chemische vergelijking voor fotosynthese is 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. In planten vindt het fotosynthese proces plaats in het mesofyl van de bladeren, in de chloroplasten. Chloroplasten bevatten schijfvormige structuren die thylakoïden worden genoemd, die het pigmentchlorofyl bevatten.

Wat Is De Vergelijking Voor Aerobe Ademhaling?

Samenvatting. Aerobe ademhaling is het aerobe katabolisme van voedingsstoffen voor kooldioxide, water en energie, en omvat een elektrontransportsysteem waarin moleculaire zuurstof de uiteindelijke elektronenacceptor is. De algemene reactie is: C6H12O6 + 6O2 levert 6CO2 + 6H2O + energie (als ATP).

Wat Is De Vergelijking Voor Cellulaire Ademhaling?

De vergelijking voor cellulaire ademhaling is: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H20 + Energie (Glucose + zuurstof levert koolstofdioxide + water + energie op) U kunt merken dat de vergelijking voor cellulaire ademhaling het tegenovergestelde is van de vergelijking voor fotosynthese.

Welke Van De Volgende Is De Evenwichtige Chemische Vergelijking Voor Fotosynthese A 6H2O 6Co2 6O2 C6H12O6?

Belangrijkste punten. De chemische vergelijking voor fotosynthese is 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. In planten vindt het fotosynthese proces plaats in het mesofyl van de bladeren, in de chloroplasten.

Wat Is De Evenwichtige Chemische Vergelijking Van Fotosynthese?

De chemische vergelijking voor fotosynthese is 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. In planten vindt het fotosynthese proces plaats in het mesofyl van de bladeren, in de chloroplasten.

Welk Type Reactie Is C6H12O6 6O2 6Co2 6H2O?

De chemische vergelijking voor fotosynthese is 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. 6CO2+6H2O → C6H12O6+6O2. In planten vindt het fotosynthese proces plaats in het mesofyl van de bladeren, in de chloroplasten. Chloroplasten bevatten schijfvormige structuren die thylakoïden worden genoemd, die het pigmentchlorofyl bevatten.

Wat Voor Soort Reactie Is Dit En Waarom Ch O2 → Co2 H2O?

De verbranding van methaan of octaan is exotherme; Het geeft energie vrij. CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O + Energie De energieën van de producten zijn lager dan de energie van de reactanten.

Wat Voor Soort Reacties Vormen Co2 En H2O?

De H2CO3 → CO2 + H2O-ontledingsreactie in aanwezigheid van drie watermoleculen kan worden beschouwd als de deelname van het derde watermolecuul in alle reactieroutes die hierboven zijn overwogen in het geval van de twee watermolecuul-ondersteunde H2CO3 → CO2 + H2O -ontledingsreacties.

Leave a Comment

Your email address will not be published.