Hoe Verander Je Zonde In Cos?

hoe verander je zonde in cos? – geometrie maakt deel uit van rekenkunde dat regelingen met de verbinding tussen de zijkanten en punten van een driehoek.

Het woord geometrie is verkregen uit het griekse woord trigonon en metron. En dat houdt driehoek in en meten afzonderlijk.

De geometrische verhoudingen worden in het algemeen gebruikt voor het opsporen van de punten en ontbrekende zijden van driehoeken.

De drie significante geometrische capaciteiten zijn sinus, cosinus en uitweiding. Ze worden anders sine cos en tan genoemd.

Sta ons toe om een ​​rechts berekende driehoek te overwegen waar de langste zijde bekend staat als de hypotenuse, de opwaartse zijde wordt omgekeerd of tegenovergestelde genoemd en de gelijkmatige zijde wordt aaneengesloten of basis genoemd.

Er zijn zes geometrische capaciteiten: sinus, cosinus, uitweiding, cosecant, secant en cotangent. Sinus (sin): inverse/hypotenuse (p/h) cosinus (cos): inverse/aaneengesloten (p/b) uitweiding (tan): aangrenzen p) secant (sec): hypotenuse/naburige (h/b) cotangent (bed): nabijgelegen/inverse (b/p) hoe zonde volledig te veranderen in cos?.

Heb je op enig moment geconcentreerd op geometrie en daarna gevraagd waarom we ons hierop moeten concentreren? wat is het gebruik van geometrie in het dagelijkse bestaan?.

Leave a Comment

Your email address will not be published.